Snelle incasso

De snelle incasso van Incasseer Snel zorgt ervoor dat uw kaspositie op peil blijft. Uw klanten worden gemaand snel uw factuur te voldoen.

Zowel bedrijven als particulieren hebben over het algemeen genomen vaak te maken met het doen en ontvangen van transacties. Deze transacties worden uitgevoerd nadat er een akkoord is bereikt wat betreft het verlenen van diensten of het leveren van producten. Een akkoord kan zowel schriftelijk, per telefoon als per e-mail worden gegeven en is volgens de wet geldig op het moment dat de afspraak volgens de wettelijke gronden is vastgelegd. Na het sluiten van een overeenkomst zijn beide partijen verplicht deze na te komen, eventueel kunnen we beide partijen zelfstandig besluiten om tot een compromis te komen op het moment dan één of beide partijen het akkoord niet na kunnen komen. Helaas komt het regelmatig voor dat een bedrijf of particulier niet in staat is om een akkoord na te komen, of simpelweg het akkoord niet na wilt komen, in dat geval kunt u gebruik maken van een incassobureau die de zaak volgens de juridische procedures voor u verder behandeld.

Voordat u gebruik maakt van incasso is het uiteraard noodzakelijk om een herinnering van de betaling uit naam van het bedrijf of uit naam van een particulier te versturen, hierin moet u duidelijk aangeven voor welke diensten of producten u een akkoord hebt bereikt en om welk bedrag het gaat. Daarnaast moet u in deze herinnering ook een redelijk termijn stellen waarin het akkoord alsnog nagekomen kan worden.

Het inschakelen van een incassobureau is natuurlijk geen pretje, tenslotte komt dit het contact tussen u en uw klant niet ten goede. Het is daarom beter om eerst te kijken of u er niet onderling met uw klant uit te kunnen, of dat u wellicht een compromis kunt sluiten waarmee beide partijen tevreden zijn. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat dezelfde klant in de toekomst weer bij u komt, na het inschakelen van een incassobureau is deze kans een stuk kleiner. Natuurlijk zijn er ook veel incassobureaus die ervoor proberen te zorgen om de relatie tussen beide partijen in stand te houden en het incassoproces op een normale en rustige manier proberen af te ronden.

Bereken incassokosten

%